• slidebg1
    Më shume detaje për;
    Projektin E Front End
  • slidebg1
    Mireseerdhët
    Mos hezitoni të provoni

Projekti E Front End

Siç e shikoni kemi të bëjmë me një byqan virtual. Shohim që vizituesi ka shumë mundesi vëzhgimi edhe filtrim të produkteve, gjithashtu edhe mundësi që të shpërndajë me qarkun e tij social produktin. Ky projekt u jep mundësinë blerësve që të vlerësojnë produktet e një veprimtarie direk nga shtëpia e tyre. Ky program është i përshtatshëm për të funksionuar edhe nga smartphoni ose tableti, gjithashtu është implementuar edhe mundësia e iliustrimit me shumë gjuhë.

Ka shumë persona që zotohen të krijojnë faqe e-commerce por janë të rallë ata që i vërtetojnë me fakte. Për një verifikim më të thellë mos hezitoni ta testoni programin...