• slidebg1
  Me shume detaje tek
  DocUp
 • slidebg1
  Synimi
  Të eliminojmë fletët
  duke i krijuar ato
  elektronike
  ??docup.rev.text.second_al_AL??

DocUp

Ky projekt u krijua me synim që të lehtesojë procesin e visitave të mjekëve të pergjithshëm. Vemë re që personi që logohet është një mjek i cili ka një listë pazintësh edhe për secilin pacient mund të kryej një numër vizitash, duke përshkruar: sëmundjen, terapinë , anamnezinë etc. Brenda applikazionit eksistojnë disa lehtësi punimi: si psh minikalendari edhe timeline e cila ilustron vizitat gjatë periudhës kohore. Objektivi kryesor i këtij programi është që të eliminojë kartat të cilat formohen gjatë proçesit të një vizite mjekësore. Hidhini një sy projektit me username:admin password:admin

Për të krijuar këtë applikacion kemi përdorur instrumentat më të njohur të kohës si psh: Java, AngularJs, MySQL, JAX-RS, Bootstrap,Javascript etc.