Misioni ynë është: të krjojmë aplikacione web të cilat ndërlidhen me rjetet sociale

Në kohët e sotme shohim që personat po specializohen me hapa të shpejtë në perdorimin e teknologjive web për të mare informacione, komunikuar, punuar, blerë produkte etc në internet. Pasoja e ketij shkaku është gjenerimi i një grumbull të dhënash me nivel të larte kompleksiteti.

Rinovim

Është teknika jonë. Ne kombinojmë të dhënat duke i pasuruar me nivel të lartë prezantimi edhe me implementim të sofistikuar i cili jep mundesinë e krijimit të një produkti(applikacion web) me një nivel të lartë shpërndarje edhe supremaci ne grumbullin e sipër permendur. Në këtë mënyrë ne arrijmë të lemë të kënaqur klientët tonë duke i ritur fakturimin në biznesin e tyre.

Sendet e punës

Perdorim teknologjië më të njohura edhe premtuese të kohës: Java, SpringFramework, Hibernate, MySQL, JQuery, NodeJs, Twitter Bootstrap, Apache Solr etc.

Jo Joomla Jo WordPress.

Përpiqemi të krijojmë produkte me stil unik, duke shfrytëzuar potenzialin e pavaresisë nga programet e preimpostuar. Krijojmë nga zero gjithcka edhe asnjë nuk mund të na kopjojë pasi ne kodifikojmë kodin e punëve tona.

Ja çfrare krijojmë ne

Faqe web dinamike
I pështatshëm për smartphone edhe tablet
ShumëGjuhësh
Shërbim informimi(Blog)
Shërbim social

Nga fjalët tek punët

Ndërlidhim të gjitha njohuritë e sipërpërmendura me nivel të lartë përkushtimi ,vendosshmërie edhe eksperience, duke përfunduar projektet tona në kohë

Teknologjite tona: